Skip to main content

DISCLAIMER & COPYRIGHT

Door gebruik te maken van deze website voor het vergaren van informatie of doen van een aankoop, betekend dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website
Lichtstaal.nl met als handelsnaam Lichtstaal, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. lichtstaal.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Ook behoudt ze het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Lichtstaal.nl en over haar producten. Ze kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schades als gevolg van het (verkeerd) volgen of interpreteren van aangeboden instructies.

Functioneren van deze website
Lichtstaal.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Lichtstaal.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Lichtstaal.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en behoudt zich het recht om deze op enig moment te beëindigen of wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze site berusten bij Lichtstaal.nl. Het is niet toegestaan door derde de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lichtstaal.

Virussen
Lichtstaal.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookies
Deze webshop maakt gebruik van analytische cookies door het gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij meer te weten komen over het gebruik van bezoekers op deze website. Dit gebeurt doordat Google Analytics een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon plaatst. De verzamelde gegevens worden door Google Analytics geanalyseerd en deze resultaten worden aan ons ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kunnen wij aanpassingen maken op onze website en of diensten.